PARTNER SØKES

Rørlegger eller Rørleggermester med kjøleteknisk interesse?

Vi er en Autorisert Rørleggerbedrift, Mesterbedrift, Våtromsbedrift med Sentrale Godkjenninger.

Varmepumpe, Luft til Vann, Veske til Vann og Lavtemperatur Sentralvarme og Gulvvarme som spesialitet.

Arbeide sammen i et forpliktende nettverk er fremtidsrettet. Vi ønsker derfor å tilknytte oss en likeverdig PARTNER. Du vil få muligheten til å kjøpe deg inn i bedriften. Aksjeandelens størrelse er i utgangspunktet 20 % slik at det blir plass til flere Partnere etter hvert, men det kan vurderes. Du vil da bli medeier/partner i Mandal VVS as.  Poenget er å bygge en bedrift med likeverdige Partnere som alle er med på å gjøre bedriften og hverandre gode slik at kundene får gode tjenester til gode priser slik at vi sammen bygger kundemasse og dermed bedriften til å bli ledende på området i vårt distrikt.

Du må ha "kremerånd", være selvgående og ha en god serviceprofil. Det er kundene vi skal leve av. Vi skal som Partnere løse oppgavene sammen i nettverk, hvordan må vi finne ut av under veis.

Arbeidsområdet er normalt i sentrale deler av Agderfylkene, Fra Mandal til Grimstad. Hovedvekten av arbeidsoppgaver vil ligge i det store Kristiansand og Søgnesområdet. Vi ser for oss ar du bor i dette området.

Har du lyst til å være med å bygge en bedrift? Som bli din egen arbeidsplass? Hvor du er Partner og medeier?

Send en mail med litt info om deg selv til mandalvvs@gmail.com

 

Nyeste kommentarer

19.10 | 15:09

Hei. Har ein ombygd Toshiba luft-luft ,som er koplet til ein varmeveksler til vannbåren varme i gulv Dette har fungert nå i 20 år uten problem.

27.02 | 17:49

Hei. Har en ny stor varmtvannstank ozo 300 dobbel som driver radiatorer i hele huset. Trenger en luft til vann varmepumpe på dette anlegget. Ring meg 🙄

05.02 | 08:10

ta kontakt
ang en total renovering og ny levering vannbårenvarme

91001381

22.02 | 09:14

Har en eldre Panasonic L/L varmepumpe der innedelen støye mer og mer. Det er et lager som er gåen, nok en svakhet på disse pumpene. Ber om en pris for å bytte