Vurderinger og opplysningsside

Dine vurderinger bør inneholde

Før du bestemmer deg for varmepumpe er det noen spørsmål og overveielser som bør gjøres. Følg vår guide slik at valget blir enklere.

Vurdering av nåværende varmesystem

Har du oljekjel, panelovner eller fjernvarme? Ved- eller pelletsovn?
Hvordan fungerer det med hensyn til komfort, effektivitet og kostnader? Er du lei av høye strømregninger, en plasskrevende oljekjel, en skrantende ovn som også krever vedhugging? Installasjon av varmepumpe vil gi deg trygghet, komfort og en bedre totaløkonomi.

Hvor gammelt er ditt nåværende system? Hvor lang tid er det igjen det før må byttes ut? Hvor effektivt er systemet i dag? Dette er noen spørsmål som bør besvares. Det kan være veldig ugunstig å fortsette å bruke det gamle systemet selv om det holder noen år til, hvis det ikke er effektivt. Dette gir høye energiregninger og kan bli meget dyrt den dagen det ryker.

Hvor mye plass tar ditt nåværende varmesystem? For eksempel tar en kjel med oljetank stor plass. En varmepumpe tar ikke større plass enn en halv kvadratmeter gulvflate. Her kan du kanskje frigjøre plass til andre og hyggeligere ting, som for eksempel plass til en hobby.

Hvilke effekter gir pellets og fjernvarme for miljøet og din økonomi? Pellets presenteres ofte som et billig alternativ men følger normalt prisutviklingen for olje. Produksjonen av pellets krever relativt mye energi som oftest glemmes når man sier at det er et miljøvennlig alternativ. Den som velger fjernvarme får oftest lange avtaler med en leverandør og kan derfor ikke påvirke kostnadsutviklingen.

Nåværende energikostnad

Aktuell energikostnad? Hovedårsaken for de aller fleste som bytter til varmepumpe er å spare kostnader. Finn fram alle energi- og strømkostnader du har hatt med det gamle systemet, gjerne noen år tilbake slik at fjorårets milde vinter og varme sommer ikke blir den eneste referansen. Det kan fort bli litt misvisende.

Huset

For å få en optimal varmepumpeløsning er det viktig at den tiltenkte leverandøren får svar på følgende spørsmål:

  • Hvor mange etasjer er det i huset, er det også kjeller og loft?
  • Hvor mange kvadratmeter boligareal totalt?
  • Spesielle forutsetninger? F.eks. store takhøyder.
  • Har du planer om å bygge ut? I så fall er det viktig å tenke på dette ved valg av løsning og størrelse på varmepumpe.

Har du svømmebasseng - eller planer om å bygge et - kan også dette varmes opp med varmepumpen.

Tomten og jordsmonnet

Hvor stor er tomten din? Vil du ha en varmepumpeløsning basert på jordvarme må tomten din være tilstrekkelig stor, slik at den lange slangen kan legges ut på riktig måte.

Hvordan ser jordsmonnet ut? Fjell- og jordsmonnet (avstand til fjellet) kan påvirke prisen for boringen om du tenker bergvarme
Hvordan er tilgjengeligheten? Er det lett å komme fram for å bore? Hvis du tenker på en luft/vann varmepumpeløsning, undersøk om det finnes passende plass utenfor huset for plassering av utedelen.

Har du naboer som har boret etter bergvarme fra fjell tidligere? Spør dem! Og det er bare en myte at det ikke er varme nok selv om andre i nabolaget allerede har boret. Det finnes nok gratis bergenergi for alle.

Hvis hus i nærheten har varme fra fjell - eller om det trengs flere enn et borehull bør avstanden til naboens hull være omkring tyve meter. Da slipper man å tenke på at disse innvirker negativt på hverandre. Er det flere hus som har varme fra fjell veldig nære, kan man kompensere hullenes nærhet ved å bore dypere, eller å bore på skrå.

Hvor dypt må man bore? Det som avgjør dybden av hullet, er varmepumpens størrelse (effekt), husets energi- og effektbehov, fjellets mineralsammensetning og mengden grunnvann i hullet. Å spekulere i boredybde som ikke baseres på fakta er en stor risiko.

Varme- og varmtvannsbehov

Hvilket energibehov har huset? Hvor mange bor i boligen? Bor det tenåringer der, forbruker de gjerne mye varmtvann eller eldre mennesker, som til gjengjeld vil ha det ekstra varmt. Her gjelder det å tilpasse varmepumpens størrelse etter husets behov.

Det finnes varmepumper som er spesielt utviklet for å produsere store mengder varmtvann.

Hvordan påvirkes varmtvannsproduksjonen av en høy årsvarmefaktor? Ettersom varmtvannsproduksjonen står for en stadig større andel av husets energibehov, blir det viktigere at varmtvannet produseres med så høy årsvarmefaktor som mulig. Samtidig er det viktig med rask etterfylling av varmtvann ettersom det forbedrer varmtvannskomforten.

Forventede besparelser

Hvor mye kan mine oppvarmingskostnader senkes? En effektiv varmepumpeinstallasjon kan senke oppvarmingskostnadene med mer enn to tredeler. Det er mange faktorer som påvirker denne effekten. Noen eksempler er husets utforming, varmepumpens og varmesystemets dimensjonering og bruk, samt temperaturen utendørs.

Det vil si at jo mer energi ditt hus forbruker desto mer lønnsomt blir en installasjon av varmepumpe.

Et annet moment er også den forventede prisutviklingen på den type oppvarming du bruker i dag, for eksempel strøm eller oljefyring.

Hvor lang tid tar det før du har tjent inn investeringskostnaden? Her finnes ingen fasit. Det kommer an på hvor store dine nåværende oppvarmingskostnader er sammenlignet med de besparelsene du kommer til å få. Her hjelper installatøren deg gjerne med en beregning.

Hvilken type varmekilde bør du velge?

Luft til vann varmepumpe er den varmeutvinningsmetoden som gir den enkleste og rimeligste installasjonen ettersom det ikke krever boring eller utplassering av slanger. Når det er veldig kaldt ute, vil effektiviteten være lavere med denne metoden sammenlignet med berg- og jordvarme.

Bergvarme er en stabil varmekilde, og er den som blir benyttet mest. Det bores normalt ett eller flere hull i fjellet for en enebolig. En fordel med denne metoden er at den krever minimale inngrep på tomten.

Jordvarme innebærer en lang slange som legges i en slynge på ca. en meters dyp på din tomt. Med denne metoden slipper du å bore. Men du må grave opp en stor del av din tomt så den bør være ganske stor. En tommelfingerregel er at gravekostnadene for jordvarme er omtrent halvparten av borekostnadene for bergvarme.

Sjøvarme kan kun benyttes hvis huset ditt er plassert nære strandkanten eller ved en elv. En lang slange plasseres på bunnen av vannet ved hjelp av vekter. Du slipper å bore eller grave. Her kan man si at nedsenkingskostnadene er omtrent halvparten av borekostnadene for bergvarme.

Dimensjonering

Dette er en veldig viktig fase i forbindelse med en varmepumpeinstallasjon.

Varmepumpesystemet skal:
a) Varme opp huset ditt på den mest lønnsomme måten hele året
b) Håndtere mesteparten av ditt varmebehov selv i de kaldeste periodene.

En større varmepumpe gir en høyere investeringskostnad. På samme måte gir en mindre varmepumpe en lavere investeringskostnad, men høyere driftskostnad i de kalde periodene da du må fyre med tilleggsvarme. En korrekt dimensjonering gir derfor en optimal balanse mellom investering og driftskostnad.

Hvordan sammenligner du konkurrentene?

Varmefaktoren, effektfaktoren (COP = Coefficient Of Performance) er et begrep som brukes for å beskrive hvor mye varme som varmepumpen klarer å levere i forhold til hvor mye strøm som brukes ved et gitt forhold. En varmepumpe kan for eksempel ha en varmefaktor på 3, det betyr at den kan produsere tre ganger så mye varmeenergi, sammenlignet med el. energien som må tilføres for å drive den. En innsats av 1 kilowattime el resulterer i 3 kilowattimer varmeenergi. I dette eksempelet blir ditt nettoutbytte (besparelse) med andre ord to tredjedeler.

Men dette er ikke hele sannheten. Effektfaktoren er nemlig ikke konstant. Den varierer med utetemperaturen, eller rettere sagt, forskjellen mellom ute- og innetemperatur. Tommelfingerregelen er; jo større forskjell, det vil si kaldere ute, desto lavere effektfaktor.

Når du sammenligner effektfaktoren mellom forskjellige varmepumper bør du altså tenke på at effektfaktoren angis ved et spesifikt driftsforhold målt i et laboratorium, for eksempel 0 °C/35 °C. Dette driftsforholdet innebærer at innkommende energi holder 0 °C og varmepumpen gir 35 °C ut til varmesystemet. Ofte regnes ikke anleggets sirkulasjonspumper inn i denne faktoren. Med andre ord et uinteressant driftsforhold for deg som kunde.

Mer interessant er hvilken varmefaktor en varmepumpe oppnår over et helt år; "Vinter som vår. Dag som natt". Den verdien kalles årsvarmefaktor. Her kan forskjellen mellom varmepumpefabrikater være stor.

Når det gjelder luft/vann varmepumper kan forskjellen være veldig stor, prismessig. Det gjenspeiler seg i funksjon og prestasjon. Vær nøye med å kontrollere hvor effektiv luftvarmepumpen er når det er kaldt ute. En bra varmepumpe bør klare å utvinne varme fra uteluften ned til en utetemperatur på - 15 °C. Levetiden er også en meget viktig faktor som ofte blir glemt. En måte å bedømme levetiden for ulike fabrikat er å se på de svenske forsikringsselskapenes skadestatistikk. Den finnes på websiden http://www.folksam.se/ . Skriv ordet "värmepumpar" i søkefunksjonen.

Støy

En bra luft/vann varmepumpe skal ikke støye slik at den forstyrrer omgivelsene. De fleste mennesker plages normalt ikke av lyden fra varmepumpen. Men har du mulighet til å høre på et allerede installert anlegg er dette en stor fordel.

Fjernstyring

Noen Varmepumpemerker har fjernstyring. Du kan senke varmen når du er borte, og med enkle tastetrykk øke varmen rett før du kommer hjem fra ferie.

Tilbud

Vær kritisk når du skal velge varmepumpe. Det er viktig at du ikke sammenligner epler og pærer.

Sjekk at alt i tilbudet kan sammenlignes med hverandre, på en rettferdig måte. Det kan være alt fra totalkostnader til ferdig installasjon, demontering og bortkjøring av gammelt utstyr. Det er også viktig å sjekke hvilke komponenter som inngår i tilbudet slik at du ikke trenger kjøpe dyre ekstradeler i tillegg.

Sjekk også ut hvem som har ansvaret for gravingen fra borehull til huset, samt reparasjon av tomten.
Forsøk å få en totalentreprenør hvor alt dette inngår i prisen: varmepumpe, boring, og øvrig installasjon og opprydding.

Finansiering

Den beste finansiering oppnår du som regel gjennom din bankforbindelse. Det pleier sjelden å være noe problem, da du bruker investeringen for å redusere driftskostnader.

Byggetillatelse

Du må søke om tillatelse til f.eks. energibrønn. Kontakt alltid kommunen før boring utføres. I noen områder trenger du tillatelse fra kommunen.

Trygghet

Kunnskapsrike og ansvarlige installatører er viktig for et godt sluttresultat. Forsikre deg om at installatøren er autorisert og har den nødvendige kompetansen innen varmepumpeteknologi. Forsikring for deg som kunde er selvfølgelig viktig.

Undersøk hva som gjelder om det skulle oppstå en skade på varmepumpen etter at garantitiden utløper. Undersøk hva den dekker og hvor lenge. Det er viktig at forsikringen dekker hele produktet ikke bare kompressoren.

Service

Normalt skal en varmepumpe bare gå og gå. År etter år. I prinsippet skal en varmepumpe være vedlikeholdsfri. Men noen ganger kan man trenge service, og da er det viktig med en pålitelig og ansvarsfull installatør og produsent.

Annet

Hvor stor blir min egen arbeidsinnsats? Du skal ikke behøve å gjøre noe. En seriøs installatør vil kunne gjøre alt, både opprydding, ta med gammelt utstyr og materiale som er til overs.

Oppsummering av sjekklisten:

Vurdering av nåværende varmesystem
Nåværende energikostnad
Husets alder/isolering
Tomten og jordsmonnet
Varme- og varmtvannsbehov
Forventede besparelser
Hvilken type varmeutvinning bør du velge?
Dimensjonering
Hvordan sammenligner du konkurrentene?
Støy
Tilbud
Finansiering
Byggetillatelse
Trygghet
Annet

Nyeste kommentarer

19.10 | 15:09

Hei. Har ein ombygd Toshiba luft-luft ,som er koplet til ein varmeveksler til vannbåren varme i gulv Dette har fungert nå i 20 år uten problem.

27.02 | 17:49

Hei. Har en ny stor varmtvannstank ozo 300 dobbel som driver radiatorer i hele huset. Trenger en luft til vann varmepumpe på dette anlegget. Ring meg 🙄

05.02 | 08:10

ta kontakt
ang en total renovering og ny levering vannbårenvarme

91001381

22.02 | 09:14

Har en eldre Panasonic L/L varmepumpe der innedelen støye mer og mer. Det er et lager som er gåen, nok en svakhet på disse pumpene. Ber om en pris for å bytte